A garanciáról

 

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSI IGÉNY LEADÁSÁHOZ KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:

info@roborockshop.hu

 


 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az érvényes szabályozás szerint az általunk forgalmazott eszközökre általánosan érvényes a kellékszavatosságra vonatkozó szabályozás (természetes személy vásárlók számára 2 év, nem természetes személy vásárlók részére 1 év). A kellékszavatosság mellett, a 10.000- forintot meghaladó eladási árú termékeinkre jótállás is vonatkozik, melynek időtartama a vásárlási ártól függően 2-3 év.

 

A KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A Roborockshop webáruház az általa forgalmazott termékekre és azok tartozékaira (továbbiakban: a "Termék") a vásárlás dátumától számított az alább megjelölt határidőig jótállást vállal.

Kötelező jótállás

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint:

 • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS?

A kötelező illetve szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek. A jótállás nem terjed ki, többek között, az alábbi hibákra vagy károkra:

 • a termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
 • a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;
 • a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembehelyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károkra;
 • az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
 • azokra a termékekre, amelyeket nem a kijelölt szervizben szereltek szét, és javítottak meg;
 • a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
 • nedvesség, folyadék vagy élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károkra;
 • a termék vezérlőegységéhez tartozó vezeték megnyúlására, a letört modemfülre;
 • a rendeltetésszerű használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén, a bőr- és egyéb tokokra;
 • az ideiglenes jelleggel bérelt vagy használatba kapott termékekre;
 • a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.

 

 

TARTOZÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Minden általunk forgalmazott tartozékra a főtermékre vonatkozó feltételek szerinti garanciát vállaljuk.

 

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az akkumulátorokra a főtermékre vonatkozó szavatossági és jótállási szabályok szerinti időtartamra vállaljuk a garanciát. Ez kellékszavatosság esetében 2 év, a kötelező jótállás esetén pedig az eladási ártól függően 2-3 év. Akkumulátorának élettartamát hosszabb ideig megőrizheti, ha a készüléket nem hagyja teljesen lemerülni. Ha készüléke töltöttsége 20% alá csökken, töltse fel! (Készüléktől függően egy ilyen töltési ciklus minimum 2,5 óra, de akár 8 órát is igénybe vehet.) Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a termékhasználati szokások: például egy telefon akár 4-5 napot is működhet egy feltöltéssel, míg ugyanez a készülék folyamatos telefonálás, zenelejátszás vagy internetezés mellett órák alatt lemerülhet. Ugyancsak befolyásolja a hőmérséklet, illetve a páratartalom is a készülék akkumulátorának teljesítményét (legtöbbet 23-26 °C-on bír). Ezen információk termékenként és modellenként változhatnak. Az akkumulátorok természetes kapacitáscsökkenése nem garanciális hiba!

 

A GARANCIÁRA VONATKOZÓ EGYÉB TUDNIVALÓK

A garanciális igény a garanciális időn belül a vásárlási számlával érvényesíthető. A garanciális idő alatt a Roborockshop webáruház külön díj felszámítása nélkül, a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket. A szabályozás által előírt kivételektől eltekintve, a Roborockshop webáruház semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért - beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.

 

A JAVÍTÁSRÓL

A javítási idő az átvételtől számított max. 30 munkanap. A javítási idő alatt cserekészüléket biztosítani nem tudunk. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (idegen szoftver, helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel és/vagy a javítást elutasítsa. A meghibásodott készülék visszajuttatásával kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal az info@roborockshop.hu címen! A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése, vagyis a csomagolás hiányában is érvényesíthető a jótállási igény. Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe eljuttatni, eredeti csomagolásban, tartozékokkal. 

Márkaszervizek listája

 

Márka Szerviz Cím Tel E-mail Web
Roborock Oktogon-Szerviz Kft 1066 Teréz körút 24. (Bejárat az Aradi utca felől, Samsung márkaszerviz és DJI szerviz felirat) +3680983333 roborock@oktogonszerviz.hu ihttps://oktogonszerviz.hu/kapcsolat/
Roborock Xiaomi szerviz 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15. +36702075801;+36303344332 info@xiaomiszerviz.hu xiaomiszerviz.hu/kapcsolat/